Skriv ut, fyll i och ta med dig till låsbutiken!

Cylinderbyte   
Dörrens tjocklek och låsets placering är de viktigaste uppgifterna inför cylinderbyte.
cylinderbyte
A......................... mm dörrtjocklek.
B......................... mm avstånd från dörrens utsida till centrum av låset
C......................... mm avstånd från dörrens insida till centrum av låset
........................... Ange namn och nummer på det gamla låshuset
   
Byta låshus 
Du hittar alla mått på det gamla låshuset. Om möjligt, tar du det med dig till din handlare. Alternativt tar du följande mått:
D......................... mm från dörrens ytterkant till cylinderns (nyckelhålets) centrum.
E......................... mm är stolpens höjd
F......................... mm är låshusets djup (låshuset måste plockas ut).
........................... Ange namn och nummer på det gamla låshuset
   
Byte av spanjolett  
G.........................  
byte av spanjolett
H.........................  
J Dornavstånd 18 25 28 33 40 mm
Antal kolvar:  
Typ kilkolv eller hakkkolv, samt placering från underkant spanjolett till centrum kolvhål.
K......................... mm Kilkolv Hakkolv
L......................... mm Kilkolv Hakkolv
M......................... mm Kilkolv Hakkolv
N......................... mm Kilkolv Hakkolv
(Vid 3 st kolvar, utgår endera mått L eller M.)
med eller utan överföring för broms.
 
 
 
 
bra uppgifter
Startsida
bra uppgifter
Vår produktkatalog
bra uppgifter
Bra uppgifter
kontakta oss
Kontakta oss
våra leverantörer
Våra leverantörer
auktoriserad låsmästare